ارسال به سراسر تهران ، مناطق خارج از محدوده سرویس دهی توسط پیک آنلاین ارسال خواهد گردید.

رستوران های باز در ماه رمضان تهران
خانه برگر
ریال230,000
رستوران های باز در ماه رمضان تهران
ساندویچ ژامبون گوشت
ریال220,000
رستوران های باز در ماه رمضان تهران
ساندویچ ژامبون مرغ
ریال210,000
رستوران های باز در ماه رمضان تهران
ساندویچ الویه
ریال190,000
رستوران های باز در ماه رمضان تهران
سوپر سالاد
ریال210,000
رستوران های باز در ماه رمضان تهران
سالاد سبز
ریال150,000
رستوران های باز در ماه رمضان تهران
سالاد فصل
ریال120,000
رستوران های باز در ماه رمضان تهران
سالاد کلم
ریال170,000
رستوران های باز در ماه رمضان تهران
خانه برگر
ریال29,000
رستوران های باز در ماه رمضان تهران
خانه برگر
ریال29,000
رستوران های باز در ماه رمضان تهران
خانه برگر
ریال29,000
رستوران های باز در ماه رمضان تهران
خانه برگر
ریال29,000
رستوران های باز در ماه رمضان تهران
خانه برگر
ریال29,000
رستوران های باز در ماه رمضان تهران
خانه برگر
ریال15,000
رستوران های باز در ماه رمضان تهران
خانه برگر
ریال25,000
رستوران های باز در ماه رمضان تهران
خانه برگر
ریال35,000
انتخاب طعم:

رستوران های باز در ماه رمضان تهران
خانه برگر
ریال45,000
انتخاب طعم:

سبد خرید

کالایی در سبد نیست

خرید آنلاین آب میوه