پیتزا فقط در خانه برگر
خانه برگر پیتزا گوشت و قارچ

خانه برگر

ریال1,190,000
سایز خانواده:


پیتزا فقط در خانه برگر
خانه برگر پیتزا مرغ و قارچ

سفارش آنلاین غذا

ریال1,170,000
سایز خانواده:


پیتزا فقط در خانه برگر
خانه برگر پیتزا مخلوط

خانه برگر

ریال1,120,000
سایز خانواده:


پیتزا فقط در خانه برگر
خانه برگر پیتزا سبزیجات

 برگر

ریال980,000
سایز خانواده:


پیتزا فقط در خانه برگر
خانه برگر پیتزا پپرونی

سفارش آنلاین غذا

ریال1,090,000
سایز خانواده:


پیتزا فقط در خانه برگر
پیتزا مارگاریتا
ریال900,000
سایز خانواده:


پیتزا فقط در خانه برگر
خانه برگر پیتزا پنیر

خانه برگر

ریال900,000
سایز خانواده:


پیتزا فقط در خانه برگر
پیتزا بیکن
ریال1,280,000
سایز خانواده:


سبد خرید

کالایی در سبد نیست

تمامی روزهای هفته ۱۲:۰۰ الی۲۳:۳۰

خرید آنلاین آب میوه