پیتزا فقط در خانه برگر
خانه برگر پیتزا گوشت و قارچ

خانه برگر

ریال590,000
سایز خانواده:


پیتزا فقط در خانه برگر
خانه برگر پیتزا مرغ و قارچ

سفارش آنلاین غذا

ریال520,000
سایز خانواده:


پیتزا فقط در خانه برگر
خانه برگر پیتزا مخلوط

خانه برگر

ریال550,000
سایز خانواده:


پیتزا فقط در خانه برگر
خانه برگر پیتزا سبزیجات

 برگر

ریال480,000
سایز خانواده:


پیتزا فقط در خانه برگر
خانه برگر پیتزا پپرونی

سفارش آنلاین غذا

ریال480,000
سایز خانواده:


پیتزا فقط در خانه برگر
پیتزا مارگاریتا
ریال450,000
سایز خانواده:


پیتزا فقط در خانه برگر
خانه برگر پیتزا پنیر

خانه برگر

ریال450,000
سایز خانواده:


پیتزا فقط در خانه برگر
پیتزا بیکن
ریال650,000
سایز خانواده:


سبد خرید

کالایی در سبد نیست

تمامی روزهای هفته ۱۲:۰۰ الی۲۳:۳۰

خرید آنلاین آب میوه