پیتزا فقط در خانه برگر
خانه برگر پیتزا گوشت و قارچ

خانه برگر

ریال1,690,000
سایز خانواده:


پیتزا فقط در خانه برگر
خانه برگر پیتزا مرغ و قارچ

سفارش آنلاین غذا

ریال1,370,000
سایز خانواده:


پیتزا فقط در خانه برگر
خانه برگر پیتزا مخلوط

خانه برگر

ریال1,410,000
سایز خانواده:


پیتزا فقط در خانه برگر
خانه برگر پیتزا سبزیجات

 برگر

ریال1,400,000
سایز خانواده:


پیتزا فقط در خانه برگر
خانه برگر پیتزا پپرونی

سفارش آنلاین غذا

ریال1,490,000
سایز خانواده:


پیتزا فقط در خانه برگر
پیتزا مارگاریتا
ریال1,350,000
سایز خانواده:


پیتزا فقط در خانه برگر
خانه برگر پیتزا پنیر

خانه برگر

ریال1,350,000
سایز خانواده:


پیتزا فقط در خانه برگر
پیتزا بیکن
ریال1,450,000
سایز خانواده:


سبد خرید

کالایی در سبد نیست

تمامی روزهای هفته ۱۲:۰۰ الی۲۳:۳۰

خرید آنلاین آب میوه