ارسال به سراسر تهران ، مناطق خارج از محدوده سرویس دهی توسط پیک آنلاین ارسال خواهد گردید.

رستوران های باز در ماه رمضان تهران
رستوران های باز در ماه رمضان تهران
ریال140,000
رستوران های باز در ماه رمضان تهران
ساندویچ ژامبون گوشت
ریال135,000
رستوران های باز در ماه رمضان تهران
ساندویچ ژامبون مرغ
ریال125,000
رستوران های باز در ماه رمضان تهران
ساندویچ الویه
ریال115,000
رستوران های باز در ماه رمضان تهران
سالاد مخصوص
ریال120,000
رستوران های باز در ماه رمضان تهران
سوپر سالاد
ریال160,000
رستوران های باز در ماه رمضان تهران
سالاد سبز
ریال100,000
رستوران های باز در ماه رمضان تهران
سالاد فصل
ریال70,000
رستوران های باز در ماه رمضان تهران
سالاد کلم
ریال50,000
رستوران های باز در ماه رمضان تهران
خانه برگر
ریال15,000
رستوران های باز در ماه رمضان تهران
خانه برگر
ریال15,000
رستوران های باز در ماه رمضان تهران
خانه برگر
ریال15,000
رستوران های باز در ماه رمضان تهران
خانه برگر
ریال15,000
رستوران های باز در ماه رمضان تهران
خانه برگر
ریال15,000
رستوران های باز در ماه رمضان تهران
خانه برگر
ریال6,000
رستوران های باز در ماه رمضان تهران
خانه برگر
ریال10,000
رستوران های باز در ماه رمضان تهران
خانه برگر
ریال18,000
انتخاب طعم:

رستوران های باز در ماه رمضان تهران
خانه برگر
ریال30,000
رستوران های باز در ماه رمضان تهران
خانه برگر
ریال30,000
رستوران های باز در ماه رمضان تهران
خانه برگر
ریال30,000
رستوران های باز در ماه رمضان تهران
خانه برگر
ریال28,000
انتخاب طعم:

سبد خرید

کالایی در سبد نیست

خرید آنلاین آب میوه